Disclaimer

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door PK Waterbouw. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft PK Waterbouw het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

PK Waterbouw zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. PK Waterbouw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. PK Waterbouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.