FLOATING TRAFFIC CONTROL

Wat is FTC?

Floating Traffic Control is een aanvulling op de bestaande informatiesystemen en in het leven geroepen omdat de bestaande informatiesystemen in de praktijk vaak niet afdoende zijn gebleken. Het is een drijvend flexibel selfsupporting systeem met LED tekstborden en indien van toepassing een camerasysteem. Inzetbaar op alle binnenwateren van Nederland en aanpasbaar voor elke situatie. De FTC unit verstrekt informatie om de watergebruiker ( beroepsvaart en recreatievaart ) te informeren over vaarwegaanpassingen zoals; Werkzaamheden op het water, vaarwegversmalling, gewijzigde doorvaarttijden, Stremmingen, calamiteiten, aanpassingen aan kunstwerken, etc.

Hoe werkt FTC?

Een praktijktoepassing in de grachten van Amsterdam

De onbemande lichtkranten zijn voorzien van een camera die alle relevante vaarbewegingen doorstuurt naar een bemande verkeerspost. Vanuit deze post worden weer aanwijzingen en instructies teruggestuurd naar het ter plekke werkend personeel en/of naar de desbetreffende passanten. Naast de lichtkrant is er ook contact mogelijk via portofoon en/of marifoon. 

Op iedere aanvaarroute wordt een drijvende lichtkrant geplaatst, het niet opmerken van de lichtkranten is vrijwel onmogelijk. De teksten zijn per lichtkrant direct aanpasbaar. Ieder moment kunnen de teksten worden aangepast aan de actuele situatie. Tevens is er de mogelijkheid om de lichtkrant flexibel te laten werken doormiddel van een tijdsklok. Ofwel, als er niet gewerkt wordt en er geen oponthoud is geeft de lichtkrant dat ook aan. Vanuit een centrale verkeerspost wordt constant toezicht gehouden op het hele vaargebied wat op dat moment relevant is en kan zo direct anticiperen op elke verandering.

Dit is 1 van de meest uitgebreide mogelijkheden. Een FTC unit kan ook gewoon als stand-alone geplaatst worden en een voorgeprogrammeerde tekst weergeven.

Wie zijn er betrokken bij FTC?

Het Floating Traffic Control systeem is ontwikkeld door PK Waterbouw, autoriteit in waterbouwwerken in en rond Amsterdam. Tijdens de ontwikkeling is er uitvoering overleg geweest met de waterbeheerder, maar ook met de gebruikers zoals de Amsterdamse rondvaart rederijen en een GWW aannemer. Dit alles om een zo goed mogelijk werkend systeem te maken waar iedere partij zijn voordeel uit kan halen. In het ontwerp is ook goed rekening gehouden met de omgeving. Het Led scherm is dimbaar en aanpasbaar. Kleur en materiaalkeuze valt grotendeels weg in de omgeving.

In overleg met de waterbeheerder worden afspraken gemaakt wat er op het water mag gebeuren, ofwel hoeveel oponthoud mag er maximaal op het water plaatsvinden, in welke periode mag dat plaatsvinden en mag een vaarroute voor een bepaalde periode al dan niet geheel worden gestremd. Doormiddel van scheepsvaartberichten, borden op en aan bruggen en vaarroutes en tevens op de FTC Unit wordt deze informatie verspreid.

Er is vrijwel geen mogelijkheid deze aanwijzingen niet op te merken. Zelfs bij waterfietsende toeristen en onervaren pleziervaartuigen zullen de aanwijzingen niet onopgemerkt blijven!