Privacyverklaring

Privacy

Het is voor PK Waterbouw van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

PK Waterbouw verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

• Uitvoering van de overeenkomst;
• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat PK Waterbouw uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan PK Waterbouw de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt PK Waterbouw uw persoonsgegevens?

• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan
• Wanneer u contact heeft met PK Waterbouw via telefoon, mail, chat, apps, social media of website
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van PK Waterbouw
• Voor (interne) analyses
• Wanneer u toestemming heeft gegeven
• Voor het behandelen van vragen en klachten